Закриващата конференция по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“

На 24 март 2016 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в Зала „София“ на Гранд хотел София ще се проведе закриващата конференция по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“, реализиран с подкрепата на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg). На събитието ще бъдат представени основните констатации, изводи и препоръки на изготвения в рамките на проекта Анализ на функционирането на системата на частно съдебно изпълнение в България.
За повече информация за събитието натисни тук.За проекта

Близо десет години след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители обществото е силно разделено в отношението си към частното съдебно изпълнение. Бизнесът многократно е заявявал своята подкрепа, докато гражданите изразяват все по-силно недоволство срещу системата, стигащо в крайните си проявления до призиви за отмяна на модела. Извън спорадични дискусии по повод поредни законодателни изменения в процесуалните закони липсва цялостен и задълбочен анализ на функционирането на модела.

Водени от тези съображения, екипът на Сдружение „Център за правни инициативи“ стартира проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg) и е с продължителност десет месеца. Партньор по проекта е Камарата на частните съдебни изпълнители в България.