Екип


ЕКИП НА ПРОЕКТА
Милена Плочева адвокат в САК - ръководител на проекта
Лилия Николова член на УС на Центъра за правни инициативи - проектен координатор
АВТОРИ НА АНАЛИЗА:
Светозара Петкова адвокат в САК, „Възникване на частното съдебно изпълнение в България", "Информационните технологии в дейността по съдебно изпълнение", „Дисциплинарна отговорност" и „Комуникационна политика на КЧСИ"
Зорница Славова икономически анализатор в Института за пазарна икономика, „Икономически ефекти от регулирането и практиките в системата на съдебното изпълнение"
Лилия Николова „Въведение", „Развитие на уредбата на частното съдебно изпълнение"
Кристофър Томпсън консултант по международно развитие, „Сравнителен преглед на системите на съдебно изпълнение"
Милена Плочева „Въведение", „Права на длъжника в изпълнителното производство"
СЪТРУДНИЦИ:
Елиза Зетова
Ида Големанова
Миглена Павлова
Ванина Попова