НовиниЗакриваща конференция по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“

На 24 март 2016 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в Зала „София“ на Гранд хотел София ще се проведе закриващата конференция по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“, реализиран с подкрепата на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg). На събитието ще бъдат представени основните констатации, изводи и препоръки на изготвения в рамките на проекта Анализ на функционирането на системата на частно съдебно изпълнение в България.
За повече информация за събитието натисни тук.


Откриваща конференция по проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“

На 14 юли 2015 г. (вторник) от 10.00 ч. в Зала „София“ на Гранд хотел София Центърът за правни инициативи съвместно с Камарата на частните съдебни изпълнители организира Откриващата конференция за представяне на проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg) и е с продължителност десет месеца. Партньор по проекта е Камарата на частните съдебни изпълнители в България.
За повече информация за събитието натисни тук.